Philippus by der gratie Godts, coninck van Castilien, ... saluyt: Alsoo wy ... hebben verhoogt den prys van de goude ende silvere munten, ... Gegeven ... den 7. november 1701.
Inventaris nr. E 18497:1701,0023