Eedt vande nacht-waeckers diemen noemt Hanneken-uyts. Hier sweire ick daer ick daer toe gheordonneert ben, nacht-waecker te zijn, diemen noemt Hanneken-uyt, dat ick 't selve wel ende ghetrouwelijck doen sal ...