MPM Houtblokken vol. 1: Religieuze illustraties en Emblemata Emblematische voorstelling: Inextricabilis error [Een niet ontwerrelick gesuff, een dwaling sonder endt, bevangt den mensch die sich te seer tot hooge dingen wendt]
12 25 50 100
2079 assets