Emblematische voorstelling: Obnoxia infirmitas [Zwakheid is kwetsbaar].