Pinhelm met beschermkap van Duits officier, twee Duitse coccardes en embleem met Pruisische adeklaar met IJzerkruis op de borst