Simon Turchi of de Italianen te Antwerpen. Historische tafereelen uit de XVIde eeuw. door Hendrik Conscience. Prospectus.
3 assets