Emblematische voorstelling: Ultus avos Troiae [Deedt voorouders wraeck van't Troyenlant]