Prospectus. Eene O te veel. Zedeschets. door Hendrik Conscience met vier teekeningen door Edw. Dujardin.
2 assets