Deur van een kast, vier panelen met medaillons met hoofden in profiel en arabesken