Emblematische voorstelling: Sic vos non vobis [Soo zijt ghij niet voor u]