Emblematische voorstelling: Strenuorum immortale nomen [De roem van de dappere held is onsterfelijk].