Den onvervalschten Italiaenschen waer-seggher, dat is: Een oprechte prognosticatie voor't schrickel-jaer Ons Heeren M.DC.LXXXXII
12 25 50 100
17 assets