Emblematische voorstelling: Nec fas est, nec posse reor [Het is niet billich, noch ick denck niet datmen can]