Overdag geleid door een wolkzuil , 's nachts door een zuil van vuur