Zuil met gebeeldhouwd kapiteel, afkomstig uit een godshuis in de Rodestraat