Verhael vande vrome feyten vanden seer excellenten ende kloecken veldt-heer Ambrosius Spinola ... eerst ghedruckt den 29 appril 1621
12 25 50 100
8 assets