Emblematische voorstelling: Secum feret omnia mortis [sal al dat sterflick is met hem draghen]