Het gulden cabinet vande edel vry schilder const inhoudende den lof vande vermarste schilders, architecten, beldthouwers ende plaetsnyders, van dese eeuw
12 25 50 100
301 assets