Den oprechten Vlaemschen almanach voor't jaer ons heere Jesu Christi M.D.CC.X. Ghecalculeert op de 17. provincien
12 25 50 100
33 assets

Hanteer steeds een juiste bronvermelding bij gebruik van deze download. U vindt deze bronvermelding door te klikken op het kopje 'Rechten' onder de gegevens die bij het mediabestand wordt getoond. Indien u dit beeld gebruikt in een publicatie, ontvangt de betrokken instelling graag een exemplaar van deze publicatie voor opname in de eigen collectie.