De tempel van Salomon met zijn ingangspoort, het voorhof van het volk en het voorhof van de priesters