Beeld van oude man met baard, monnikspij en staf in de handen, mogelijk de heilige Antonius of visser