Gheboden ende uytgheroepen ... den 22. novembre 1707.: Men ghebiedt ... aen alle herbergiers, taverniers, ende andere persoonen, sich geneirende met volck te logeren, ofte slaepers te houden ...
Inventaris nr. E 18497:1707,0006