De aartshertogen Albrecht en Isabella in de tuin van hun kasteel op de Coudenberg te Brussel