Diagram van een atmosferisch optisch verschijnsel: iriserende wolkenformatie