Portret van keizer Septimius Severus, die regeerde 193-211 (sleutelblok)