De tien vaderlantsche geboden
12 25 50 100
1 asset