Emblematische voorstelling: Pignora cara sui [Sijn costelicken pant]