Adresboek van de stad Antwerpen en randgemeenten 1955-1956 scan 1595
12 25 50 100
2224 assets