Emblematische voorstelling: Solta facta, solum Deum sequor [Alleen geworden, volg ick oock Godt alleen]