Emblematische voorstelling: Nil penna, sed usus [De penn en doettet niet, maer het gebruyck der pennen]