Prognosticatie, ofte: Voor-segginge voor het jaer Ons Heeren Jesu-Christi M.DCC.XXV
12 25 50 100
25 assets