Prognosticatie, ofte: Voor-segginge voor het jaer Ons Heeren Jesu-Christi M.DCC.XXV
12 25 50 100
25 assets
Inventaris nr. K 161243:1725,2 Deel 2 van convoluut 161243:1725