Portret van keizer Leo I, die regeerde 457-474, en Leo II, die regeerde 474 (sleutelblok)