Emblematische voorstelling: Esto tiene su remedio, y non jo [Dees beest heeft sijne baet en medecijn gevonden, maer ick arm mensche niet]