Emblematische voorstelling: Senex puellam amans [De liefdeswaan van de ouderling].