Roelands almanach voor t'jaer vyf-en-twintigh uydt-gereckent voor den Antwerpsen sichtynder ... verciert met de cronycke ... van Antwerpen
12 25 50 100
19 assets
Inventaris nr. K 13347:2de ex.