Portret van keizer Hostilianus, die regeerde 251 (sleutelblok)