Emblematische voorstelling: En altera quae vehat Argo [Siet een ander Argo die ons voeren mach]