Portret van keizer Titus, die regeerde 79-81 (sleutelblok)