Prognosticatie voor't schrickel jaer ons heeren Jesu Christi, M.D.CCVIII. Gecalculeert op de 17. provincien
12 25 50 100
21 assets