Portret van keizer Valentinianus II, die regeerde 375-392 (sleutelblok)