Emblematische voorstelling: Labuntur nitidis scabrisque tenacius haerent [Vallen af van gladde saken, houwen vaster aen de rouw]