Emblematische voorstelling: Agere & pati fortia [doen, en lijden groot ghewelt]