Emblematische voorstelling: Insignia Poëtarum [Het wapenschild van de dichters].