Den oprechten en Vlaemschen almanah voor't schrickel jaer ons heeren Jesu Christi, M.D.CCVIII. Ghecalculeert op de 17. provincien
12 25 50 100
34 assets