Grote Parade van de Antwerpse gewapende gilden en burgerwacht op de Meir bij de Huidevettersstraat