Emblematische voorstelling: Caelo Imperium, Lovis extulit ales [Juppiters voghel heeft het Rijck van hemel af gebracht]