Nieuwe evaluatie der goude ende silvere specien ... geëmaneert den 23 febr. 1701.