Emblematische voorstelling: Caelitus impendet [Hangt van Hemel af]