Korte beschryvinge van het bemerkensweêrdigste voôrgevallen in de strengste winters dezer eeuw, nopens de riviere de Schelde, voôr oft ontrent Antwerpen, bezonderlyk in dit jaer 1776
12 25 50 100
9 assets
Inventaris nr. K 256458